Ngày lành.com Viện Phong thủy Ngũ hành
Ngày lành
Tháng 5 năm 2018
23
15:31:20
Thứ Tư
Tháng 4 (Đủ)
9
Tiểu mãn
4 (19)
Năm: Mậu Tuất Tháng: Đinh Tỵ
Ngày: Ất Mão
Giờ: Bính Tý
Sao cát: Nguyệt đức hợp, Mẫu thương, Âm đức, Thời dương, Sinh khí, Phổ hộ, Ngũ hợp
Sao hung: Tai sát, Thiên hoả, Tứ hao, Nguyên vũ
Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
* Tam hợp: Hợi, Mùi
* Lục hợp: Tuất
* Hình:
* Xung: Dậu
* Hại: Thìn
2 6 4
3 1 8
7 5 9
Bính Tý
(23-1)
Đinh Sửu
(1-3)
Mậu Dần
(3-5)
Kỷ Mão
(5-7)
Canh Thìn
(7-9)
Tân Tỵ
(9-11)
Nhâm Ngọ
(11-13)
Quý Mùi
(13-15)
Giáp Thân
(15-17)
Ất Dậu
(17-19)
Bính Tuất
(19-21)
Đinh Hợi
(21-23)
Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích
Cách Tùy Đại Quá Khốn Hàm Tụy Quải Đoài Cách Tùy Đại Quá Khốn
    Tháng 5 năm 2018    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
   
1
16/3
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
1/4
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
16
31
17

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới