Ngày lành
Tháng 1 năm 2020
19
22:18:40
Chủ Nhật
Tháng 12 (Đủ)
25
Tiểu Hàn
12 (14)
Năm: Kỷ Hợi Tháng: Đinh Sửu
Ngày: Tân Dậu
Giờ: Mậu Tý
Sao cát: Mẫu thương, Nguyệt ân, Tam hợp, Lâm nhật, Thiên hỉ, Thiên y, Trừ thần, Minh phệ
Sao hung: Tứ hao, Đại sát, Ngũ ly, Câu trần
Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
* Tam hợp: Tỵ, Sửu
* Lục hợp: Thìn
* Hình: Dậu
* Xung: Mão
* Hại: Tuất
5 9 7
6 4 2
1 8 3
Mậu Tý
(23-1)
Kỷ Sửu
(1-3)
Canh Dần
(3-5)
Tân Mão
(5-7)
Nhâm Thìn
(7-9)
Quý Tỵ
(9-11)
Giáp Ngọ
(11-13)
Ất Mùi
(13-15)
Bính Thân
(15-17)
Đinh Dậu
(17-19)
Mậu Tuất
(19-21)
Kỷ Hợi
(21-23)
Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích
Kiển Tỷ Nhu Tiết Ký Tế Truân Tỉnh Khảm Kiển Tỷ Nhu Tiết
    Tháng 1 năm 2020    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
     
1
7/12
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
1/1
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
31
7

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới