Ngày lành
Tháng 12 năm 2019
9
21:53:47
Thứ Hai
Tháng 11 (Đủ)
14
Đại Tuyết
11 (3)
Năm: Kỷ Hợi Tháng: Bính Tý
Ngày: Canh Thìn
Giờ: Bính Tý
Sao cát: Thiên ân, Tam hợp, Lâm nhật, Thời âm, Thiên thương, Bất tương, Thánh tâm
Sao hung: Tử khí, Thiên lao
Nên: Cúng tế, cầu phúc, ban lệnh, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài
* Tam hợp: Thân, Tý
* Lục hợp: Dậu
* Hình: Thìn
* Xung: Tuất
* Hại: Mão
9 4 2
1 8 6
5 3 7
Bính Tý
(23-1)
Đinh Sửu
(1-3)
Mậu Dần
(3-5)
Kỷ Mão
(5-7)
Canh Thìn
(7-9)
Tân Tỵ
(9-11)
Nhâm Ngọ
(11-13)
Quý Mùi
(13-15)
Giáp Thân
(15-17)
Ất Dậu
(17-19)
Bính Tuất
(19-21)
Đinh Hợi
(21-23)
Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục
Cách Tùy Đại Quá Khốn Hàm Tụy Quải Đoài Cách Tùy Đại Quá Khốn
    Tháng 12 năm 2019    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1
6/11
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
30
26
1/12
27
2
28
3
29
4
30
5
31
6

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới