Ngàylành.com Viện Phong thủy Ngũ hành
Ngày lành
Tháng 8 năm 2019
19
12:22:59
Thứ Hai
Tháng 7 (Thiếu)
19
Lập Thu
7 (12)
Năm: Kỷ Hợi Tháng: Nhâm Thân
Ngày: Mậu Tý
Giờ: Nhâm Tý
Sao cát: Thiên đức hợp, Thời đức, Dân nhật, Tam hợp, Lâm nhật, Thời âm, Phúc sinh, Thanh long
Sao hung: Tử khí
Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
* Tam hợp: Thân, Thìn
* Lục hợp: Sửu
* Hình: Mão
* Xung: Ngọ
* Hại: Mùi
4 8 6
5 3 1
9 7 2
Nhâm Tý
(23-1)
Quý Sửu
(1-3)
Giáp Dần
(3-5)
Ất Mão
(5-7)
Bính Thìn
(7-9)
Đinh Tỵ
(9-11)
Mậu Ngọ
(11-13)
Kỷ Mùi
(13-15)
Canh Thân
(15-17)
Tân Dậu
(17-19)
Nhâm Tuất
(19-21)
Quý Hợi
(21-23)
Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích
Bác Đại Súc Tổn Di Cổ Mông Cấn Bác Đại Súc Tổn
    Tháng 8 năm 2019    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
       
1
1/7
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
1/8
31
2

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới