Ngàylành.com Viện Phong thủy Ngũ hành
Ngày lành
Tháng 12 năm 2018
13
10:25:35
Thứ Năm
Tháng 11 (Đủ)
7
Đại Tuyết
11 (7)
Năm: Mậu Tuất Tháng: Giáp Tý
Ngày: Kỷ Mão
Giờ: Giáp Tý
Sao cát: Thiên ân, Dân nhật, Bất tương, Ngũ hợp, Ngọc đường
Sao hung: Tử khí, Nguyệt hình, Thiên lại, Trí tử, Thiên tặc
Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài
* Tam hợp: Hợi, Mùi
* Lục hợp: Tuất
* Hình:
* Xung: Dậu
* Hại: Thìn
1 5 3
2 9 7
6 4 8
Giáp Tý
(23-1)
Ất Sửu
(1-3)
Bính Dần
(3-5)
Đinh Mão
(5-7)
Mậu Thìn
(7-9)
Kỷ Tỵ
(9-11)
Canh Ngọ
(11-13)
Tân Mùi
(13-15)
Nhâm Thân
(15-17)
Quý Dậu
(17-19)
Giáp Tuất
(19-21)
Ất Hợi
(21-23)
Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích
Hoán Tiệm Quán Tiểu Súc Trung Phu Gia Nhân Ích Tốn Hoán Tiệm Quán Tiểu Súc
    Tháng 12 năm 2018    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
           
1
25/10
2
26
3
27
4
28
5
29
6
30
7
1/11
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
31
25

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới