Ngàylành.com Viện Phong thủy Ngũ hành
Ngày lành
Tháng 2 năm 2019
20
15:54:42
Thứ Tư
Tháng 1 (Thiếu)
16
Vũ thủy
1 (17)
Năm: Kỷ Hợi Tháng: Bính Dần
Ngày: Mậu Tý
Giờ: Nhâm Tý
Sao cát: Mẫu thương, Thời dương, Sinh khí, Thanh long
Sao hung: Tai sát, Thiên hoả
Nên: Cúng tế, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
* Tam hợp: Thân, Thìn
* Lục hợp: Sửu
* Hình: Mão
* Xung: Ngọ
* Hại: Mùi
5 9 7
6 4 2
1 8 3
Nhâm Tý
(23-1)
Quý Sửu
(1-3)
Giáp Dần
(3-5)
Ất Mão
(5-7)
Bính Thìn
(7-9)
Đinh Tỵ
(9-11)
Mậu Ngọ
(11-13)
Kỷ Mùi
(13-15)
Canh Thân
(15-17)
Tân Dậu
(17-19)
Nhâm Tuất
(19-21)
Quý Hợi
(21-23)
Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích
Kiển Tỷ Nhu Tiết Ký Tế Truân Tỉnh Khảm Kiển Tỷ Nhu Tiết
    Tháng 2 năm 2019    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
         
1
27/12
2
28
3
29
4
30
5
1/1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới