Ngày lành
Tháng 10 năm 2019
19
03:44:48
Thứ bảy
Tháng 9 (Thiếu)
21
Hàn Lộ
9 (12)
Năm: Kỷ Hợi Tháng: Giáp Tuất
Ngày: Kỷ Sửu
Giờ: Giáp Tý
Sao cát: Mẫu thương, Phúc sinh
Sao hung: Thiên canh, Tử thần, Nguyệt sát, Nguyệt hư
Nên: Giao dịch, ký kết, nạp tài
* Tam hợp: Tỵ, Dậu
* Lục hợp:
* Hình: Mùi, Tuất
* Xung: Mùi
* Hại: Ngọ
6 1 8
7 5 3
2 9 4
Giáp Tý
(23-1)
Ất Sửu
(1-3)
Bính Dần
(3-5)
Đinh Mão
(5-7)
Mậu Thìn
(7-9)
Kỷ Tỵ
(9-11)
Canh Ngọ
(11-13)
Tân Mùi
(13-15)
Nhâm Thân
(15-17)
Quý Dậu
(17-19)
Giáp Tuất
(19-21)
Ất Hợi
(21-23)
Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục
Đồng Nhân Vô Vọng Phong Cấu Tụng Độn Càn Đồng Nhân Vô Vọng Phong Cấu
    Tháng 10 năm 2019    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
   
1
3/9
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
1/10
29
2
30
3
31
4

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới