Ngàylành.com Viện Phong thủy Ngũ hành
Ngày lành
Tháng 8 năm 2018
20
18:13:42
Thứ Hai
Tháng 7 (Đủ)
10
Lập Thu
7 (14)
Năm: Mậu Tuất Tháng: Canh Thân
Ngày: Giáp Thân
Giờ: Giáp Tý
Sao cát: Vương nhật, Thiên thương, Bất tương, Trừ thần, Minh phệ
Sao hung: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Ngũ ly, Thiên lao
Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, nạp tài
* Tam hợp: Tý, Thìn
* Lục hợp: Tỵ
* Hình: Dần, Tỵ
* Xung: Dần
* Hại: Hợi
8 3 1
9 7 5
4 2 6
Giáp Tý
(23-1)
Ất Sửu
(1-3)
Bính Dần
(3-5)
Đinh Mão
(5-7)
Mậu Thìn
(7-9)
Kỷ Tỵ
(9-11)
Canh Ngọ
(11-13)
Tân Mùi
(13-15)
Nhâm Thân
(15-17)
Quý Dậu
(17-19)
Giáp Tuất
(19-21)
Ất Hợi
(21-23)
Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch
Thái Lâm Minh Di Phục Thăng Khiêm Khôn Thái Lâm Minh Di Phục
    Tháng 8 năm 2018    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
     
1
20/6
2
21
3
22
4
23
5
24
6
25
7
26
8
27
9
28
10
29
11
1/7
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14
25
15
26
16
27
17
28
18
29
19
30
20
31
21

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới