Ngày lành.com Viện Phong thủy Ngũ hành
Ngày lành
Tháng 3 năm 2018
24
18:32:30
Thứ bảy
Tháng 2 (Đủ)
8
Xuân phân
2 (20)
Năm: Mậu Tuất Tháng: Ất Mão
Ngày: Ất Mão
Giờ: Bính Tý
Sao cát: Quan nhật, Lục nghi, Phúc sinh, Ngũ hợp, Minh đường, Minh phệ
Sao hung: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Yếm đối, Chiêu dao, Phục nhật, Dương thác
Nên: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, ký kết, giao dịch, nạp tài
* Tam hợp: Hợi, Mùi
* Lục hợp: Tuất
* Hình:
* Xung: Dậu
* Hại: Thìn
5 9 7
6 4 2
1 8 3
Bính Tý
(23-1)
Đinh Sửu
(1-3)
Mậu Dần
(3-5)
Kỷ Mão
(5-7)
Canh Thìn
(7-9)
Tân Tỵ
(9-11)
Nhâm Ngọ
(11-13)
Quý Mùi
(13-15)
Giáp Thân
(15-17)
Ất Dậu
(17-19)
Bính Tuất
(19-21)
Đinh Hợi
(21-23)
Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích
Đồng Nhân Vô Vọng Phong Cấu Tụng Độn Càn Đồng Nhân Vô Vọng Phong Cấu
    Tháng 3 năm 2018    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
       
1
14/1
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27
15
28
16
29
17
1/2
18
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
12
29
13
30
14
31
15

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới