Ngày lành.com Linh nghiệm | Linh khí Đăng ký | Đăng nhập
Ngày lành
Tháng 11 năm 2022
29
17:03:34
Thứ Ba
Tháng 11 (Thiếu)
6
Tiểu tuyết
10 (23)
Năm: Nhâm Dần Tháng: Nhâm Tý
Ngày: Bính Tuất
Giờ: Mậu Tý
Sao cát: Kim quĩ
Sao hung: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Huyết chi, Ngũ hư
Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, an táng, cải táng
Tránh: Mở kho, xuất hàng
Tây Bắc
3
Tam Bích
Bắc
7
Thất xích

Đông Bắc
5
Ngũ Hoàng
Tây
4
Tứ Lục
Trung cung
2
Nhị Hắc

Đông
9
Cửu Tử

Tây Nam
8
Bát Bạch
Nam
6
Lục Bạch
Đông Nam
1
Nhất Bạch
Mậu

(23-1)
Kỷ
Sửu
(1-3)
Canh
Dần

(3-5)
Tân
Mão
(5-7)
Nhâm
Thìn

(7-9)
Quý
Tỵ

(9-11)
Giáp
Ngọ
(11-13)
Ất
Mùi
(13-15)
Bính
Thân

(15-17)
Đinh
Dậu

(17-19)
Mậu
Tuất
(19-21)
Kỷ
Hợi

(21-23)
Lục
Bạch
Ngũ
Hoàng
Tứ
Lục
Tam
Bích
Nhị
Hắc
Nhất
Bạch
Cửu
Tử
Bát
Bạch
Thất
Xích
Lục
Bạch
Ngũ
Hoàng
Tứ
Lục
    Tháng 11 năm 2022    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
   
1
8/10
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
1/11
25
2
26
3
27
4
28
5
29
6
30
7

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Viện nghiên cứu Phong thủy Thế giới | Hội Kinh dịch Thế giới
Viện nghiên cứu Kinh dịch Quốc tế | CLB Phong Thủy Hà Nội