Ngàylành.com Viện Phong thủy Ngũ hành
Ngày lành
Tháng 4 năm 2019
22
10:58:10
Thứ Hai
Tháng 3 (Đủ)
18
Cốc vũ
3 (18)
Năm: Kỷ Hợi Tháng: Mậu Thìn
Ngày: Kỷ Sửu
Giờ: Giáp Tý
Sao cát: Bất tương, Ích hậu
Sao hung: Hà khôi, Ngũ hư, Nguyên vũ
Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
* Tam hợp: Tỵ, Dậu
* Lục hợp:
* Hình: Mùi, Tuất
* Xung: Mùi
* Hại: Ngọ
3 7 5
4 2 9
8 6 1
Giáp Tý
(23-1)
Ất Sửu
(1-3)
Bính Dần
(3-5)
Đinh Mão
(5-7)
Mậu Thìn
(7-9)
Kỷ Tỵ
(9-11)
Canh Ngọ
(11-13)
Tân Mùi
(13-15)
Nhâm Thân
(15-17)
Quý Dậu
(17-19)
Giáp Tuất
(19-21)
Ất Hợi
(21-23)
Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch
Đồng Nhân Vô Vọng Phong Cấu Tụng Độn Càn Đồng Nhân Vô Vọng Phong Cấu
    Tháng 4 năm 2019    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
1
27/2
2
28
3
29
4
30
5
1/3
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
30
26

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới