Ngàylành.com Viện Phong thủy Ngũ hành
Ngày lành
Tháng 6 năm 2019
26
06:33:45
Thứ Tư
Tháng 5 (Đủ)
24
Hạ chí
5 (21)
Năm: Kỷ Hợi Tháng: Canh Ngọ
Ngày: Giáp Ngọ
Giờ: Giáp Tý
Sao cát: Thiên xá, Dương đức, Quan nhật, Kim đường, Tư mệnh, Minh phệ
Sao hung: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Địa hoả, Thổ phù
Nên: Cúng tế, sửa kho
* Tam hợp: Dần, Tuất
* Lục hợp: Mùi
* Hình: Ngọ
* Xung:
* Hại: Sửu
7 2 9
8 6 4
3 1 5
Giáp Tý
(23-1)
Ất Sửu
(1-3)
Bính Dần
(3-5)
Đinh Mão
(5-7)
Mậu Thìn
(7-9)
Kỷ Tỵ
(9-11)
Canh Ngọ
(11-13)
Tân Mùi
(13-15)
Nhâm Thân
(15-17)
Quý Dậu
(17-19)
Giáp Tuất
(19-21)
Ất Hợi
(21-23)
Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích
Kiển Tỷ Nhu Tiết Ký Tế Truân Tỉnh Khảm Kiển Tỷ Nhu Tiết
    Tháng 6 năm 2019    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
           
1
28/4
2
29
3
1/5
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới