Ngày lành.com Linh nghiệm | Linh khí Đăng ký | Đăng nhập
Ngày lành
Tháng 8 năm 2022
12
21:01:15
Thứ Sáu
Tháng 7 (Thiếu)
15
Lập Thu
7 (6)
Năm: Nhâm Dần Tháng: Mậu Thân
Ngày: Đinh Dậu
Giờ: Canh Tý
Sao cát: Nguyệt đức hợp, Âm đức, Quan nhật, Cát kì, Trừ thần, Minh phệ
Sao hung: Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Cửu khảm, Cửu tiêu, Vãng vong, Ngũ ly, Nguyên vũ
Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, đào đất, an táng, cải táng
Tránh: Xuất hành, san đường
Tây Bắc
4
Tứ Lục
Bắc
8
Bát Bạch

Đông Bắc
6
Lục Bạch
Tây
5
Ngũ Hoàng
Trung cung
3
Tam Bích

Đông
1
Nhất Bạch

Tây Nam
9
Cửu Tử
Nam
7
Thất xích
Đông Nam
2
Nhị Hắc
Canh

(23-1)
Tân
Sửu
(1-3)
Nhâm
Dần

(3-5)
Quý
Mão

(5-7)
Giáp
Thìn
(7-9)
Ất
Tỵ
(9-11)
Bính
Ngọ

(11-13)
Đinh
Mùi

(13-15)
Mậu
Thân
(15-17)
Kỷ
Dậu

(17-19)
Canh
Tuất
(19-21)
Tân
Hợi
(21-23)
Cửu
Tử
Bát
Bạch
Thất
Xích
Lục
Bạch
Ngũ
Hoàng
Tứ
Lục
Tam
Bích
Nhị
Hắc
Nhất
Bạch
Cửu
Tử
Bát
Bạch
Thất
Xích
    Tháng 8 năm 2022    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
1
4/7
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
1/8
28
2
29
3
30
4
31
5

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Viện nghiên cứu Phong thủy Thế giới | Hội Kinh dịch Thế giới
Viện nghiên cứu Kinh dịch Quốc tế | CLB Phong Thủy Hà Nội