Ngày lành
Tháng 2 năm 2019
22
20:26:43
Thứ Sáu
Tháng 1 (Thiếu)
18
Vũ thủy
1 (19)
Năm: Kỷ Hợi Tháng: Bính Dần
Ngày: Canh Dần
Giờ: Bính Tý
Sao cát: Vương nhật, Thiên thương, Bất tương, Yếu an, Ngũ hợp, Minh phệ
Sao hung: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Vãng vong, Thiên hình
Nên: Họp mặt, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
* Tam hợp: Ngọ, Tuất
* Lục hợp: Hợi
* Hình: Tỵ, Thân
* Xung: Thân
* Hại: Tỵ
7 2 9
8 6 4
3 1 5
Bính Tý
(23-1)
Đinh Sửu
(1-3)
Mậu Dần
(3-5)
Kỷ Mão
(5-7)
Canh Thìn
(7-9)
Tân Tỵ
(9-11)
Nhâm Ngọ
(11-13)
Quý Mùi
(13-15)
Giáp Thân
(15-17)
Ất Dậu
(17-19)
Bính Tuất
(19-21)
Đinh Hợi
(21-23)
Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử
Thái Lâm Minh Di Phục Thăng Khiêm Khôn Thái Lâm Minh Di Phục
    Tháng 2 năm 2019    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
         
1
27/12
2
28
3
29
4
30
5
1/1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới