Ngày lành
Tháng 3 năm 2019
9
13:49:50
Thứ bảy
Tháng 2 (Đủ)
4
Kinh Trập
2 (4)
Năm: Kỷ Hợi Tháng: Đinh Mão
Ngày: Ất Tỵ
Giờ: Bính Tý
Sao cát: Tương nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên vu, Phúc đức, Thánh tâm
Sao hung: Ngũ hư, Thổ phù, Đại sát, Vãng vong, Phục nhật, Trùng nhật, Chu tước
Nên: Cúng tế, cầu phúc, họp mặt, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
* Tam hợp: Dậu, Sửu
* Lục hợp: Thân
* Hình: Dần, Thân
* Xung: Hợi
* Hại: Dần
4 8 6
5 3 1
9 7 2
Bính Tý
(23-1)
Đinh Sửu
(1-3)
Mậu Dần
(3-5)
Kỷ Mão
(5-7)
Canh Thìn
(7-9)
Tân Tỵ
(9-11)
Nhâm Ngọ
(11-13)
Quý Mùi
(13-15)
Giáp Thân
(15-17)
Ất Dậu
(17-19)
Bính Tuất
(19-21)
Đinh Hợi
(21-23)
Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử
Cách Tùy Đại Quá Khốn Hàm Tụy Quải Đoài Cách Tùy Đại Quá Khốn
    Tháng 3 năm 2019    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
         
1
25/1
2
26
3
27
4
28
5
29
6
1/2
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
31
26

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới