Ngày lành
Tháng 8 năm 2019
8
19:35:45
Thứ Năm
Tháng 7 (Thiếu)
8
Lập Thu
7 (1)
Năm: Kỷ Hợi Tháng: Nhâm Thân
Ngày: Đinh Sửu
Giờ: Canh Tý
Sao cát: Nguyệt đức hợp, Mẫu thương, Minh đường
Sao hung: Tiểu hao, Quy kị
Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
* Tam hợp: Tỵ, Dậu
* Lục hợp:
* Hình: Mùi, Tuất
* Xung: Mùi
* Hại: Ngọ
6 1 8
7 5 3
2 9 4
Canh Tý
(23-1)
Tân Sửu
(1-3)
Nhâm Dần
(3-5)
Quý Mão
(5-7)
Giáp Thìn
(7-9)
Ất Tỵ
(9-11)
Bính Ngọ
(11-13)
Đinh Mùi
(13-15)
Mậu Thân
(15-17)
Kỷ Dậu
(17-19)
Canh Tuất
(19-21)
Tân Hợi
(21-23)
Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục
Hằng Giải Tiểu Quá Dự Đại Tráng Quy Muội Phong Chấn Hằng Giải Tiểu Quá Dự
    Tháng 8 năm 2019    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
       
1
1/7
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
1/8
31
2

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới