Ngày lành
Tháng 8 năm 2019
1
03:14:44
Thứ Năm
Tháng 7 (Thiếu)
1
Đại thử
6 (26)
Năm: Kỷ Hợi Tháng: Nhâm Thân
Ngày: Canh Ngọ
Giờ: Bính Tý
Sao cát: Nguyệt không, Quan nhật, Lục hợp, Minh phệ
Sao hung: Thiên lại, Trí tử, Huyết chi, Vãng vong, Thiên lao
Nên: Cúng tế, san đường, đào đất, an táng, cải táng
* Tam hợp: Dần, Tuất
* Lục hợp: Mùi
* Hình: Ngọ
* Xung:
* Hại: Sửu
4 8 6
5 3 1
9 7 2
Bính Tý
(23-1)
Đinh Sửu
(1-3)
Mậu Dần
(3-5)
Kỷ Mão
(5-7)
Canh Thìn
(7-9)
Tân Tỵ
(9-11)
Nhâm Ngọ
(11-13)
Quý Mùi
(13-15)
Giáp Thân
(15-17)
Ất Dậu
(17-19)
Bính Tuất
(19-21)
Đinh Hợi
(21-23)
Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích
Hằng Giải Tiểu Quá Dự Đại Tráng Quy Muội Phong Chấn Hằng Giải Tiểu Quá Dự
    Tháng 8 năm 2019    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
       
1
1/7
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
1/8
31
2

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới