Ngày lành.com Linh nghiệm | Linh khí Đăng ký | Đăng nhập
Ngày lành
Tháng 8 năm 2021
29
19:03:33
Chủ Nhật
Tháng 7 (Đủ)
22
Xử thử
7 (23)
Năm: Tân Sửu Tháng: Bính Thân
Ngày: Kỷ Dậu
Giờ: Giáp Tý
Sao cát: Thiên ân, Âm đức, Quan nhật, Cát kì, Trừ thần, Minh phệ
Sao hung: Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Cửu khảm, Cửu tiêu, Vãng vong
Nên: Giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, an táng, cải táng
Tránh: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch
Tây Bắc
4
Tứ Lục
Bắc
8
Bát Bạch

Đông Bắc
6
Lục Bạch
Tây
5
Ngũ Hoàng
Trung cung
3
Tam Bích

Đông
1
Nhất Bạch

Tây Nam
9
Cửu Tử
Nam
7
Thất xích
Đông Nam
2
Nhị Hắc
Giáp

(23-1)
Ất
Sửu
(1-3)
Bính
Dần

(3-5)
Đinh
Mão

(5-7)
Mậu
Thìn
(7-9)
Kỷ
Tỵ
(9-11)
Canh
Ngọ

(11-13)
Tân
Mùi

(13-15)
Nhâm
Thân
(15-17)
Quý
Dậu

(17-19)
Giáp
Tuất
(19-21)
Ất
Hợi
(21-23)
Cửu
Tử
Bát
Bạch
Thất
Xích
Lục
Bạch
Ngũ
Hoàng
Tứ
Lục
Tam
Bích
Nhị
Hắc
Nhất
Bạch
Cửu
Tử
Bát
Bạch
Thất
Xích
    Tháng 8 năm 2021    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1
23/6
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
1/7
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
9
17
10
18
11
19
12
20
13
21
14
22
15
23
16
24
17
25
18
26
19
27
20
28
21
29
22
30
23
31
24

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Viện nghiên cứu Phong thủy Thế giới | Hội Kinh dịch Thế giới
Viện nghiên cứu Kinh dịch Quốc tế | CLB Phong Thủy Hà Nội