Ngày lành.com Linh nghiệm | Linh khí Đăng ký | Đăng nhập
Ngày lành
Tháng 8 năm 2023
29
19:12:41
Thứ Ba
Tháng 7 (Đủ)
14
Xử thử
7 (22)
Năm: Quý Mão Tháng: Canh Thân
Ngày: Kỷ Mùi
Giờ: Giáp Tý
Sao cát: Mẫu thương, Kim đường, Ngọc đường
Sao hung: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Huyết chi, Thiên tặc, Ngũ hư, Bát chuyên
Nên: Ký kết, giao dịch, nạp tài
Tránh: Mở kho, xuất hàng
Tây Bắc
3
Tam Bích
Bắc
7
Thất xích

Đông Bắc
5
Ngũ Hoàng
Tây
4
Tứ Lục
Trung cung
2
Nhị Hắc

Đông
9
Cửu Tử

Tây Nam
8
Bát Bạch
Nam
6
Lục Bạch
Đông Nam
1
Nhất Bạch
Giáp

(23-1)
Ất
Sửu
(1-3)
Bính
Dần

(3-5)
Đinh
Mão

(5-7)
Mậu
Thìn
(7-9)
Kỷ
Tỵ

(9-11)
Canh
Ngọ
(11-13)
Tân
Mùi
(13-15)
Nhâm
Thân

(15-17)
Quý
Dậu
(17-19)
Giáp
Tuất

(19-21)
Ất
Hợi

(21-23)
Lục
Bạch
Ngũ
Hoàng
Tứ
Lục
Tam
Bích
Nhị
Hắc
Nhất
Bạch
Cửu
Tử
Bát
Bạch
Thất
Xích
Lục
Bạch
Ngũ
Hoàng
Tứ
Lục
    Tháng 8 năm 2023    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
   
1
15/6
2
16
3
17
4
18
5
19
6
20
7
21
8
22
9
23
10
24
11
25
12
26
13
27
14
28
15
29
16
1/7
17
2
18
3
19
4
20
5
21
6
22
7
23
8
24
9
25
10
26
11
27
12
28
13
29
14
30
15
31
16

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Viện nghiên cứu Phong thủy Thế giới | Hội Kinh dịch Thế giới
Viện nghiên cứu Kinh dịch Quốc tế | CLB Phong Thủy Hà Nội