Ngày lành
Tháng 1 năm 2018
22
19:41:54
Thứ Hai
Tháng 12 (Đủ)
6
Đại hàn
12 (18)
Năm: Đinh Dậu Tháng: Quý Sửu
Ngày: Giáp Dần
Giờ: Giáp Tý
Sao cát: Nguyệt không, Tứ tương, Thời đức, Tương nhật, Cát kì, Ngọc vũ, Ngũ hợp, Kim quỹ, Minh phệ
Sao hung: Kiếp sát, Thiên tặc, Ngũ hư, Bát phong
Nên: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, giải trừ, đào đất, an táng, cải táng
* Tam hợp: Ngọ, Tuất
* Lục hợp: Hợi
* Hình: Tỵ, Thân
* Xung: Thân
* Hại: Tỵ
7 2 9
8 6 4
3 1 5
Giáp Tý
(23-1)
Ất Sửu
(1-3)
Bính Dần
(3-5)
Đinh Mão
(5-7)
Mậu Thìn
(7-9)
Kỷ Tỵ
(9-11)
Canh Ngọ
(11-13)
Tân Mùi
(13-15)
Nhâm Thân
(15-17)
Quý Dậu
(17-19)
Giáp Tuất
(19-21)
Ất Hợi
(21-23)
Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử
Thái Lâm Minh Di Phục Thăng Khiêm Khôn Thái Lâm Minh Di Phục
    Tháng 1 năm 2018    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
1
15/11
2
16
3
17
4
18
5
19
6
20
7
21
8
22
9
23
10
24
11
25
12
26
13
27
14
28
15
29
16
30
17
1/12
18
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
12
29
13
30
14
31
15

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới