Ngày lành
Tháng 1 năm 2019
22
19:51:38
Thứ Ba
Tháng 12 (Đủ)
17
Đại hàn
12 (18)
Năm: Mậu Tuất Tháng: Ất Sửu
Ngày: Kỷ Mùi
Giờ: Giáp Tý
Sao cát: Phổ hộ
Sao hung: Nguyệt phá, Đại hao, Tứ kích, Cửu không, Phục nhật, Bát chuyên
Nên: Cúng tế, dỡ nhà, sửa tường
* Tam hợp: Hợi, Mão
* Lục hợp: Ngọ
* Hình: Sửu, Tuất
* Xung: Sửu
* Hại:
3 7 5
4 2 9
8 6 1
Giáp Tý
(23-1)
Ất Sửu
(1-3)
Bính Dần
(3-5)
Đinh Mão
(5-7)
Mậu Thìn
(7-9)
Kỷ Tỵ
(9-11)
Canh Ngọ
(11-13)
Tân Mùi
(13-15)
Nhâm Thân
(15-17)
Quý Dậu
(17-19)
Giáp Tuất
(19-21)
Ất Hợi
(21-23)
Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch
Đồng Nhân Vô Vọng Phong Cấu Tụng Độn Càn Đồng Nhân Vô Vọng Phong Cấu
    Tháng 1 năm 2019    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
   
1
26/11
2
27
3
28
4
29
5
30
6
1/12
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
31
26

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới