Ngày lành.com Linh nghiệm | Linh khí Đăng ký | Đăng nhập
Ngày lành
Tháng 1 năm 2022
1
02:03:19
Thứ bảy
Tháng 11 (Đủ)
29
Đông chí
11 (26)
Năm: Tân Sửu Tháng: Canh Tý
Ngày: Giáp Dần
Giờ: Giáp Tý
Sao cát: Nguyệt ân, Tứ tương, Thời đức, Tương nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên mã, Thiên vu, Phúc đức, Phúc sinh, Ngũ hợp, Minh phệ
Sao hung: Ngũ hương, Bát phong, Qui kị, Bát chuyên, Bạch hổ
Nên: Xuất hành, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Tránh: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa bếp, mở kho, xuất hàng
Tây Bắc
7
Thất xích
Bắc
2
Nhị Hắc

Đông Bắc
9
Cửu Tử
Tây
8
Bát Bạch
Trung cung
6
Lục Bạch

Đông
4
Tứ Lục

Tây Nam
3
Tam Bích
Nam
1
Nhất Bạch
Đông Nam
5
Ngũ Hoàng
Giáp

(23-1)
Ất
Sửu

(1-3)
Bính
Dần
(3-5)
Đinh
Mão
(5-7)
Mậu
Thìn

(7-9)
Kỷ
Tỵ

(9-11)
Canh
Ngọ
(11-13)
Tân
Mùi

(13-15)
Nhâm
Thân
(15-17)
Quý
Dậu
(17-19)
Giáp
Tuất

(19-21)
Ất
Hợi
(21-23)
Thất
Xích
Bát
Bạch
Cửu
Tử
Nhất
Bạch
Nhị
Hắc
Tam
Bích
Tứ
Lục
Ngũ
Hoàng
Lục
Bạch
Thất
Xích
Bát
Bạch
Cửu
Tử
    Tháng 1 năm 2022    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
           
1
29/11
2
30
3
1/12
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Viện nghiên cứu Phong thủy Thế giới | Hội Kinh dịch Thế giới
Viện nghiên cứu Kinh dịch Quốc tế | CLB Phong Thủy Hà Nội