Ngày lành.com Linh nghiệm | Linh khí Đăng ký | Đăng nhập
Ngày lành
Tháng 10 năm 2020
1
00:25:46
Thứ Năm
Tháng 8 (Đủ)
15
Thu phân
8 (25)
Năm: Canh Tý Tháng: Ất Dậu
Ngày: Đinh Sửu
Giờ: Canh Tý
Sao cát: Mẫu thương, Tam hợp, Thời âm, Kim đường
Sao hung: Tử khí, Câu trần
Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
Tránh: Giải trừ, chữa bệnh
Tây Bắc
9
Cửu Tử
Bắc
4
Tứ Lục

Đông Bắc
2
Nhị Hắc
Tây
1
Nhất Bạch
Trung cung
8
Bát Bạch

Đông
6
Lục Bạch

Tây Nam
5
Ngũ Hoàng
Nam
3
Tam Bích
Đông Nam
7
Thất xích
Canh

(23-1)
Tân
Sửu
(1-3)
Nhâm
Dần

(3-5)
Quý
Mão

(5-7)
Giáp
Thìn
(7-9)
Ất
Tỵ

(9-11)
Bính
Ngọ
(11-13)
Đinh
Mùi
(13-15)
Mậu
Thân

(15-17)
Kỷ
Dậu
(17-19)
Canh
Tuất

(19-21)
Tân
Hợi

(21-23)
Lục
Bạch
Ngũ
Hoàng
Tứ
Lục
Tam
Bích
Nhị
Hắc
Nhất
Bạch
Cửu
Tử
Bát
Bạch
Thất
Xích
Lục
Bạch
Ngũ
Hoàng
Tứ
Lục
    Tháng 10 năm 2020    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
       
1
15/8
2
16
3
17
4
18
5
19
6
20
7
21
8
22
9
23
10
24
11
25
12
26
13
27
14
28
15
29
16
30
17
1/9
18
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
12
29
13
30
14
31
15

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Viện nghiên cứu Phong thủy Thế giới | Hội Kinh dịch Thế giới
Viện nghiên cứu Kinh dịch Quốc tế | CLB Phong Thủy Hà Nội