Ngày lành.com Linh nghiệm | Linh khí Đăng ký | Đăng nhập
Ngày lành
Tháng 10 năm 2021
1
01:30:28
Thứ Sáu
Tháng 8 (Thiếu)
25
Thu phân
8 (25)
Năm: Tân Sửu Tháng: Đinh Dậu
Ngày: Nhâm Ngọ
Giờ: Canh Tý
Sao cát: Thiên ân, Tứ tương, Bất tương, Phúc sinh, Kim quĩ, Minh phệ
Sao hung: Thiên canh, Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Thiên tặc, Cửu khảm, Cửu tiêu
Nên: Cúng tế
Tránh: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Tây Bắc
4
Tứ Lục
Bắc
8
Bát Bạch

Đông Bắc
6
Lục Bạch
Tây
5
Ngũ Hoàng
Trung cung
3
Tam Bích

Đông
1
Nhất Bạch

Tây Nam
9
Cửu Tử
Nam
7
Thất xích
Đông Nam
2
Nhị Hắc
Canh

(23-1)
Tân
Sửu

(1-3)
Nhâm
Dần
(3-5)
Quý
Mão

(5-7)
Giáp
Thìn
(7-9)
Ất
Tỵ
(9-11)
Bính
Ngọ

(11-13)
Đinh
Mùi
(13-15)
Mậu
Thân

(15-17)
Kỷ
Dậu

(17-19)
Canh
Tuất
(19-21)
Tân
Hợi
(21-23)
Cửu
Tử
Bát
Bạch
Thất
Xích
Lục
Bạch
Ngũ
Hoàng
Tứ
Lục
Tam
Bích
Nhị
Hắc
Nhất
Bạch
Cửu
Tử
Bát
Bạch
Thất
Xích
    Tháng 10 năm 2021    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
         
1
25/8
2
26
3
27
4
28
5
29
6
1/9
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
31
26

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Viện nghiên cứu Phong thủy Thế giới | Hội Kinh dịch Thế giới
Viện nghiên cứu Kinh dịch Quốc tế | CLB Phong Thủy Hà Nội