Ngày lành.com Linh nghiệm | Linh khí Đăng ký | Đăng nhập
Ngày lành
Tháng 10 năm 2022
29
17:28:50
Thứ bảy
Tháng 10 (Đủ)
5
Sương giáng
9 (22)
Năm: Nhâm Dần Tháng: Tân Hợi
Ngày: Ất Mão
Giờ: Bính Tý
Sao cát: Lục hợp, Thánh tâm, Ngũ hợp, Minh phệ
Sao hung: Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Tiểu hao, Tứ phế, Ngũ hư, Câu trần
Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, an táng, cải táng
Tránh: Cầu phúc, cầu tự, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Tây Bắc
1
Nhất Bạch
Bắc
5
Ngũ Hoàng

Đông Bắc
3
Tam Bích
Tây
2
Nhị Hắc
Trung cung
9
Cửu Tử

Đông
7
Thất xích

Tây Nam
6
Lục Bạch
Nam
4
Tứ Lục
Đông Nam
8
Bát Bạch
Bính

(23-1)
Đinh
Sửu
(1-3)
Mậu
Dần

(3-5)
Kỷ
Mão

(5-7)
Canh
Thìn
(7-9)
Tân
Tỵ
(9-11)
Nhâm
Ngọ

(11-13)
Quý
Mùi

(13-15)
Giáp
Thân
(15-17)
Ất
Dậu

(17-19)
Bính
Tuất
(19-21)
Đinh
Hợi
(21-23)
Cửu
Tử
Bát
Bạch
Thất
Xích
Lục
Bạch
Ngũ
Hoàng
Tứ
Lục
Tam
Bích
Nhị
Hắc
Nhất
Bạch
Cửu
Tử
Bát
Bạch
Thất
Xích
    Tháng 10 năm 2022    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
           
1
6/9
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
1/10
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
31
7

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Viện nghiên cứu Phong thủy Thế giới | Hội Kinh dịch Thế giới
Viện nghiên cứu Kinh dịch Quốc tế | CLB Phong Thủy Hà Nội