Ngày lành.com Linh nghiệm | Linh khí Đăng ký | Đăng nhập
Ngày lành
Tháng 10 năm 2022
1
00:33:59
Thứ bảy
Tháng 9 (Thiếu)
6
Thu phân
8 (25)
Năm: Nhâm Dần Tháng: Canh Tuất
Ngày: Đinh Hợi
Giờ: Canh Tý
Sao cát: Tướng nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên vu, Phúc đức, Yếu an
Sao hung: Ngũ hư, Bát phong, Đại sát, Trùng nhật, Nguyên vũ
Nên: Xuất hành, nhận người, chuyển nhà, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường
Tránh: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Tây Bắc
8
Bát Bạch
Bắc
3
Tam Bích

Đông Bắc
1
Nhất Bạch
Tây
9
Cửu Tử
Trung cung
7
Thất xích

Đông
5
Ngũ Hoàng

Tây Nam
4
Tứ Lục
Nam
2
Nhị Hắc
Đông Nam
6
Lục Bạch
Canh

(23-1)
Tân
Sửu

(1-3)
Nhâm
Dần
(3-5)
Quý
Mão
(5-7)
Giáp
Thìn

(7-9)
Ất
Tỵ
(9-11)
Bính
Ngọ

(11-13)
Đinh
Mùi

(13-15)
Mậu
Thân
(15-17)
Kỷ
Dậu
(17-19)
Canh
Tuất

(19-21)
Tân
Hợi

(21-23)
Tam
Bích
Nhị
Hắc
Nhất
Bạch
Cửu
Tử
Bát
Bạch
Thất
Xích
Lục
Bạch
Ngũ
Hoàng
Tứ
Lục
Tam
Bích
Nhị
Hắc
Nhất
Bạch
    Tháng 10 năm 2022    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
           
1
6/9
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
1/10
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
31
7

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Viện nghiên cứu Phong thủy Thế giới | Hội Kinh dịch Thế giới
Viện nghiên cứu Kinh dịch Quốc tế | CLB Phong Thủy Hà Nội