Ngày lành.com Linh nghiệm | Linh khí Đăng ký | Đăng nhập
Ngày lành
Tháng 11 năm 2019
1
00:53:48
Thứ Sáu
Tháng 10 (Thiếu)
5
Sương giáng
9 (25)
Năm: Kỷ Hợi Tháng: Ất Hợi
Ngày: Nhâm Dần
Giờ: Canh Tý
Sao cát: Nguyệt không, Tứ tương, Dương đức, Tam hợp, Lâm nhật, Thời âm, Ngũ hợp, Tư mệnh
Sao hung: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Tử khí, Cửu khảm, Cửu tiêu, Liễu lệ
Nên: Cúng tế, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Tránh: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Tây Bắc
5
Ngũ Hoàng
Bắc
9
Cửu Tử

Đông Bắc
7
Thất xích
Tây
6
Lục Bạch
Trung cung
4
Tứ Lục

Đông
2
Nhị Hắc

Tây Nam
1
Nhất Bạch
Nam
8
Bát Bạch
Đông Nam
3
Tam Bích
Canh

(23-1)
Tân
Sửu

(1-3)
Nhâm
Dần
(3-5)
Quý
Mão
(5-7)
Giáp
Thìn

(7-9)
Ất
Tỵ

(9-11)
Bính
Ngọ
(11-13)
Đinh
Mùi

(13-15)
Mậu
Thân
(15-17)
Kỷ
Dậu
(17-19)
Canh
Tuất

(19-21)
Tân
Hợi
(21-23)
Tam
Bích
Nhị
Hắc
Nhất
Bạch
Cửu
Tử
Bát
Bạch
Thất
Xích
Lục
Bạch
Ngũ
Hoàng
Tứ
Lục
Tam
Bích
Nhị
Hắc
Nhất
Bạch
    Tháng 11 năm 2019    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
         
1
5/10
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14
11
15
12
16
13
17
14
18
15
19
16
20
17
21
18
22
19
23
20
24
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
1/11
27
2
28
3
29
4
30
5

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Viện nghiên cứu Phong thủy Thế giới | Hội Kinh dịch Thế giới
Viện nghiên cứu Kinh dịch Quốc tế | CLB Phong Thủy Hà Nội