Ngày lành.com Linh nghiệm | Linh khí Đăng ký | Đăng nhập
Ngày lành
Tháng 11 năm 2023
1
00:40:07
Thứ Tư
Tháng 9 (Thiếu)
18
Sương giáng
9 (25)
Năm: Quý Mão Tháng: Nhâm Tuất
Ngày: Quý Hợi
Giờ: Nhâm Tý
Sao cát: Tứ tương, Tương nhật, Cát kì, Ngũ phú, Kính an, Ngọc đường
Sao hung: Kiếp sát, Ngũ hư, Thổ phù, Trùng nhật
Nên: Cúng tế, san đường
Tránh: Chữa bệnh, động thổ, sửa bếp, mở kho, xuất hàng, san đường, sửa tường, dỡ nhà, đào đất, an táng, cải táng
Tây Bắc
2
Nhị Hắc
Bắc
6
Lục Bạch

Đông Bắc
4
Tứ Lục
Tây
3
Tam Bích
Trung cung
1
Nhất Bạch

Đông
8
Bát Bạch

Tây Nam
7
Thất xích
Nam
5
Ngũ Hoàng
Đông Nam
9
Cửu Tử
Nhâm

(23-1)
Quý
Sửu

(1-3)
Giáp
Dần
(3-5)
Ất
Mão
(5-7)
Bính
Thìn

(7-9)
Đinh
Tỵ
(9-11)
Mậu
Ngọ

(11-13)
Kỷ
Mùi

(13-15)
Canh
Thân
(15-17)
Tân
Dậu
(17-19)
Nhâm
Tuất

(19-21)
Quý
Hợi

(21-23)
Tam
Bích
Nhị
Hắc
Nhất
Bạch
Cửu
Tử
Bát
Bạch
Thất
Xích
Lục
Bạch
Ngũ
Hoàng
Tứ
Lục
Tam
Bích
Nhị
Hắc
Nhất
Bạch
    Tháng 11 năm 2023    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
     
1
18/9
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
12
29
13
1/10
14
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27
15
28
16
29
17
30
18

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Viện nghiên cứu Phong thủy Thế giới | Hội Kinh dịch Thế giới
Viện nghiên cứu Kinh dịch Quốc tế | CLB Phong Thủy Hà Nội