Ngày lành
Tháng 12 năm 2019
22
20:25:29
Chủ Nhật
Tháng 11 (Đủ)
27
Đông chí
11 (16)
Năm: Kỷ Hợi Tháng: Bính Tý
Ngày: Quý Tỵ
Giờ: Nhâm Tý
Sao cát: Ngũ phú
Sao hung: Kiếp sát, Tiểu hao, Phục nhật, Trùng nhật, Nguyên vũ
Nên: Cúng tế, san đường
* Tam hợp: Dậu, Sửu
* Lục hợp: Thân
* Hình: Dần, Thân
* Xung: Hợi
* Hại: Dần
4 8 6
5 3 1
9 7 2
Nhâm Tý
(23-1)
Quý Sửu
(1-3)
Giáp Dần
(3-5)
Ất Mão
(5-7)
Bính Thìn
(7-9)
Đinh Tỵ
(9-11)
Mậu Ngọ
(11-13)
Kỷ Mùi
(13-15)
Canh Thân
(15-17)
Tân Dậu
(17-19)
Nhâm Tuất
(19-21)
Quý Hợi
(21-23)
Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử
Bác Đại Súc Tổn Di Cổ Mông Cấn Bác Đại Súc Tổn
    Tháng 12 năm 2019    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1
6/11
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
30
26
1/12
27
2
28
3
29
4
30
5
31
6

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới