Ngày lành.com Linh nghiệm | Linh khí Đăng ký | Đăng nhập
Ngày lành
Tháng 12 năm 2023
1
01:40:57
Thứ Sáu
Tháng 10 (Đủ)
19
Tiểu tuyết
10 (25)
Năm: Quý Mão Tháng: Quý Hợi
Ngày: Quý Tỵ
Giờ: Nhâm Tý
Sao cát: Dịch mã, Thiên hậu, Thiên thương, Bất tương, Kính an
Sao hung: Nguyệt phá, Đại hao, Trùng nhật, Câu trần
Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, dỡ nhà
Tránh: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Tây Bắc
5
Ngũ Hoàng
Bắc
9
Cửu Tử

Đông Bắc
7
Thất xích
Tây
6
Lục Bạch
Trung cung
4
Tứ Lục

Đông
2
Nhị Hắc

Tây Nam
1
Nhất Bạch
Nam
8
Bát Bạch
Đông Nam
3
Tam Bích
Nhâm

(23-1)
Quý
Sửu

(1-3)
Giáp
Dần
(3-5)
Ất
Mão
(5-7)
Bính
Thìn

(7-9)
Đinh
Tỵ
(9-11)
Mậu
Ngọ

(11-13)
Kỷ
Mùi

(13-15)
Canh
Thân
(15-17)
Tân
Dậu
(17-19)
Nhâm
Tuất

(19-21)
Quý
Hợi

(21-23)
Tam
Bích
Nhị
Hắc
Nhất
Bạch
Cửu
Tử
Bát
Bạch
Thất
Xích
Lục
Bạch
Ngũ
Hoàng
Tứ
Lục
Tam
Bích
Nhị
Hắc
Nhất
Bạch
    Tháng 12 năm 2023    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
         
1
19/10
2
20
3
21
4
22
5
23
6
24
7
25
8
26
9
27
10
28
11
29
12
30
13
1/11
14
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27
15
28
16
29
17
30
18
31
19

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Viện nghiên cứu Phong thủy Thế giới | Hội Kinh dịch Thế giới
Viện nghiên cứu Kinh dịch Quốc tế | CLB Phong Thủy Hà Nội