Ngày lành
Tháng 2 năm 2018
22
19:39:04
Thứ Năm
Tháng 1 (Thiếu)
7
Vũ thủy
1 (19)
Năm: Mậu Tuất Tháng: Giáp Dần
Ngày: Ất Dậu
Giờ: Bính Tý
Sao cát: Âm đức, Phúc sinh, Trừ thần, Minh phệ
Sao hung: Thiên lại, Trí tử, Ngũ hư, Ngũ ly
Nên: Cúng tế, chữa bệnh, thẩm mỹ, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, đào đất, an táng, cải táng
* Tam hợp: Tỵ, Sửu
* Lục hợp: Thìn
* Hình: Dậu
* Xung: Mão
* Hại: Tuất
2 6 4
3 1 8
7 5 9
Bính Tý
(23-1)
Đinh Sửu
(1-3)
Mậu Dần
(3-5)
Kỷ Mão
(5-7)
Canh Thìn
(7-9)
Tân Tỵ
(9-11)
Nhâm Ngọ
(11-13)
Quý Mùi
(13-15)
Giáp Thân
(15-17)
Ất Dậu
(17-19)
Bính Tuất
(19-21)
Đinh Hợi
(21-23)
Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích
Bác Đại Súc Tổn Di Cổ Mông Cấn Bác Đại Súc Tổn
    Tháng 2 năm 2018    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
       
1
16/12
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
16
1/1
17
2
18
3
19
4
20
5
21
6
22
7
23
8
24
9
25
10
26
11
27
12
28
13

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới