Ngày lành
Tháng 2 năm 2020
22
20:17:44
Thứ bảy
Tháng 1 (Thiếu)
29
Vũ thủy
1 (19)
Năm: Canh Tý Tháng: Mậu Dần
Ngày: Ất Mùi
Giờ: Bính Tý
Sao cát: Kính an, Ngọc đường
Sao hung: Tiểu hao, Ngũ mộ
Nên: Cúng tế, cầu phúc, sửa kho, sửa nhà, san đường
* Tam hợp: Hợi, Mão
* Lục hợp: Ngọ
* Hình: Sửu, Tuất
* Xung: Sửu
* Hại:
3 7 5
4 2 9
8 6 1
Bính Tý
(23-1)
Đinh Sửu
(1-3)
Mậu Dần
(3-5)
Kỷ Mão
(5-7)
Canh Thìn
(7-9)
Tân Tỵ
(9-11)
Nhâm Ngọ
(11-13)
Quý Mùi
(13-15)
Giáp Thân
(15-17)
Ất Dậu
(17-19)
Bính Tuất
(19-21)
Đinh Hợi
(21-23)
Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch
Hoán Tiệm Quán Tiểu Súc Trung Phu Gia Nhân Ích Tốn Hoán Tiệm Quán Tiểu Súc
    Tháng 2 năm 2020    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
           
1
8/1
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
1/2
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới