Ngày lành
Tháng 3 năm 2018
9
13:54:00
Thứ Sáu
Tháng 1 (Thiếu)
22
Kinh Trập
2 (5)
Năm: Mậu Tuất Tháng: Giáp Dần
Ngày: Canh Tý
Giờ: Bính Tý
Sao cát: Nguyệt không, Mẫu thương, Dương đức, Bất tương, Tư mệnh, Minh phệ
Sao hung: Thiên canh, Nguyệt hình, Thiên thời, Hàm trì, Thiên tặc
Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài
* Tam hợp: Thân, Thìn
* Lục hợp: Sửu
* Hình: Mão
* Xung: Ngọ
* Hại: Mùi
8 3 1
9 7 5
4 2 6
Bính Tý
(23-1)
Đinh Sửu
(1-3)
Mậu Dần
(3-5)
Kỷ Mão
(5-7)
Canh Thìn
(7-9)
Tân Tỵ
(9-11)
Nhâm Ngọ
(11-13)
Quý Mùi
(13-15)
Giáp Thân
(15-17)
Ất Dậu
(17-19)
Bính Tuất
(19-21)
Đinh Hợi
(21-23)
Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích
Cách Tùy Đại Quá Khốn Hàm Tụy Quải Đoài Cách Tùy Đại Quá Khốn
    Tháng 3 năm 2018    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
       
1
14/1
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27
15
28
16
29
17
1/2
18
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
12
29
13
30
14
31
15

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới