Ngày lành
Tháng 3 năm 2019
22
19:47:53
Thứ Sáu
Tháng 2 (Đủ)
17
Xuân phân
2 (17)
Năm: Kỷ Hợi Tháng: Đinh Mão
Ngày: Mậu Ngọ
Giờ: Nhâm Tý
Sao cát: Thời đức, Dân nhật, Kim quỹ
Sao hung: Hà khôi, Tử thần, Thiên lại, Trí tử
Nên: Cúng tế, san đường, sửa tường
* Tam hợp: Dần, Tuất
* Lục hợp: Mùi
* Hình: Ngọ
* Xung:
* Hại: Sửu
8 3 1
9 7 5
4 2 6
Nhâm Tý
(23-1)
Quý Sửu
(1-3)
Giáp Dần
(3-5)
Ất Mão
(5-7)
Bính Thìn
(7-9)
Đinh Tỵ
(9-11)
Mậu Ngọ
(11-13)
Kỷ Mùi
(13-15)
Canh Thân
(15-17)
Tân Dậu
(17-19)
Nhâm Tuất
(19-21)
Quý Hợi
(21-23)
Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích
Bác Đại Súc Tổn Di Cổ Mông Cấn Bác Đại Súc Tổn
    Tháng 3 năm 2019    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
         
1
25/1
2
26
3
27
4
28
5
29
6
1/2
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
31
26

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới