Ngày lành
Tháng 4 năm 2019
3
23:46:52
Thứ Tư
Tháng 2 (Đủ)
29
Xuân phân
2 (29)
Năm: Kỷ Hợi Tháng: Đinh Mão
Ngày: Canh Ngọ
Giờ: Bính Tý
Sao cát: Nguyệt không, Thời đức, Dân nhật, Kim quỹ, Minh phệ
Sao hung: Hà khôi, Tử thần, Thiên lại, Trí tử
Nên: Cúng tế, giải trừ, san đường
* Tam hợp: Dần, Tuất
* Lục hợp: Mùi
* Hình: Ngọ
* Xung:
* Hại: Sửu
5 9 7
6 4 2
1 8 3
Bính Tý
(23-1)
Đinh Sửu
(1-3)
Mậu Dần
(3-5)
Kỷ Mão
(5-7)
Canh Thìn
(7-9)
Tân Tỵ
(9-11)
Nhâm Ngọ
(11-13)
Quý Mùi
(13-15)
Giáp Thân
(15-17)
Ất Dậu
(17-19)
Bính Tuất
(19-21)
Đinh Hợi
(21-23)
Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích
Phệ Hạp Đỉnh Vị Tế Lữ Tấn Đại Hữu Khuê Ly Phệ Hạp Đỉnh Vị Tế Lữ
    Tháng 4 năm 2019    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
1
27/2
2
28
3
29
4
30
5
1/3
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
30
26

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới