Ngày lành
Tháng 6 năm 2020
8
19:12:57
Thứ Hai
Tháng 4 (Thiếu)
17
Mang Chủng
5 (4)
Năm: Canh Tý Tháng: Tân Tỵ
Ngày: Nhâm Ngọ
Giờ: Canh Tý
Sao cát: Nguyệt không, Thiên ân, Dương đức, Quan nhật, Kim đường, Tư mệnh, Minh phệ
Sao hung: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Địa hoả, Thổ phù
Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ
* Tam hợp: Dần, Tuất
* Lục hợp: Mùi
* Hình: Ngọ
* Xung:
* Hại: Sửu
5 9 7
6 4 2
1 8 3
Canh Tý
(23-1)
Tân Sửu
(1-3)
Nhâm Dần
(3-5)
Quý Mão
(5-7)
Giáp Thìn
(7-9)
Ất Tỵ
(9-11)
Bính Ngọ
(11-13)
Đinh Mùi
(13-15)
Mậu Thân
(15-17)
Kỷ Dậu
(17-19)
Canh Tuất
(19-21)
Tân Hợi
(21-23)
Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích Tứ Lục Ngũ Hoàng Lục Bạch Thất Xích Bát Bạch Cửu Tử Nhất Bạch Nhị Hắc Tam Bích
Cách Tùy Đại Quá Khốn Hàm Tụy Quải Đoài Cách Tùy Đại Quá Khốn
    Tháng 6 năm 2020    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
1
10/4
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
26
18
27
19
28
20
29
21
1/5
22
2
23
3
24
4
25
5
26
6
27
7
28
8
29
9
30
10

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới