Ngày lành
Tháng 7 năm 2019
8
18:42:20
Thứ Hai
Tháng 6 (Thiếu)
6
Tiểu Thử
6 (2)
Năm: Kỷ Hợi Tháng: Tân Mùi
Ngày: Bính Ngọ
Giờ: Mậu Tý
Sao cát: Quan nhật, Lục hợp, Minh phệ
Sao hung: Thiên lại, Trí tử, Huyết chi, Vãng vong, Thiên lao
Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả
* Tam hợp: Dần, Tuất
* Lục hợp: Mùi
* Hình: Ngọ
* Xung:
* Hại: Sửu
4 8 6
5 3 1
9 7 2
Mậu Tý
(23-1)
Kỷ Sửu
(1-3)
Canh Dần
(3-5)
Tân Mão
(5-7)
Nhâm Thìn
(7-9)
Quý Tỵ
(9-11)
Giáp Ngọ
(11-13)
Ất Mùi
(13-15)
Bính Thân
(15-17)
Đinh Dậu
(17-19)
Mậu Tuất
(19-21)
Kỷ Hợi
(21-23)
Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích
Hằng Giải Tiểu Quá Dự Đại Tráng Quy Muội Phong Chấn Hằng Giải Tiểu Quá Dự
    Tháng 7 năm 2019    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
1
29/5
2
30
3
1/6
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới