Ngày lành
Tháng 7 năm 2020
1
02:42:13
Thứ Tư
Tháng 5 (Đủ)
11
Hạ chí
5 (27)
Năm: Canh Tý Tháng: Nhâm Ngọ
Ngày: Ất Tỵ
Giờ: Bính Tý
Sao cát: Vương nhật, Ngọc vũ
Sao hung: Du hoạ, Huyết chi, Trùng nhật, Nguyên vũ
Nên: Cúng tế, san đường
* Tam hợp: Dậu, Sửu
* Lục hợp: Thân
* Hình: Dần, Thân
* Xung: Hợi
* Hại: Dần
5 9 7
6 4 2
1 8 3
Bính Tý
(23-1)
Đinh Sửu
(1-3)
Mậu Dần
(3-5)
Kỷ Mão
(5-7)
Canh Thìn
(7-9)
Tân Tỵ
(9-11)
Nhâm Ngọ
(11-13)
Quý Mùi
(13-15)
Giáp Thân
(15-17)
Ất Dậu
(17-19)
Bính Tuất
(19-21)
Đinh Hợi
(21-23)
Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch
Đồng Nhân Vô Vọng Phong Cấu Tụng Độn Càn Đồng Nhân Vô Vọng Phong Cấu
    Tháng 7 năm 2020    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
     
1
11/5
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
11
21
12
22
13
23
14
24
15
25
16
26
17
27
18
28
19
29
20
30
21
1/6
22
2
23
3
24
4
25
5
26
6
27
7
28
8
29
9
30
10
31
11

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới