Ngày lành.com Linh nghiệm | Linh khí Đăng ký | Đăng nhập
Ngày lành
Tháng 7 năm 2022
12
22:55:11
Thứ Ba
Tháng 6 (Đủ)
14
Tiểu Thử
6 (6)
Năm: Nhâm Dần Tháng: Đinh Mùi
Ngày: Bính Dần
Giờ: Mậu Tý
Sao cát: Thiên ân, Mẫu thương, Ngũ phú, ngũ hợp, Kim quỹ, Minh phệ
Sao hung: Du họa
Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Tránh: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh
Tây Bắc
8
Bát Bạch
Bắc
3
Tam Bích

Đông Bắc
1
Nhất Bạch
Tây
9
Cửu Tử
Trung cung
7
Thất xích

Đông
5
Ngũ Hoàng

Tây Nam
4
Tứ Lục
Nam
2
Nhị Hắc
Đông Nam
6
Lục Bạch
Mậu

(23-1)
Kỷ
Sửu

(1-3)
Canh
Dần
(3-5)
Tân
Mão
(5-7)
Nhâm
Thìn

(7-9)
Quý
Tỵ

(9-11)
Giáp
Ngọ
(11-13)
Ất
Mùi

(13-15)
Bính
Thân
(15-17)
Đinh
Dậu
(17-19)
Mậu
Tuất

(19-21)
Kỷ
Hợi
(21-23)
Tam
Bích
Nhị
Hắc
Nhất
Bạch
Cửu
Tử
Bát
Bạch
Thất
Xích
Lục
Bạch
Ngũ
Hoàng
Tứ
Lục
Tam
Bích
Nhị
Hắc
Nhất
Bạch
    Tháng 7 năm 2022    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
         
1
3/6
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1/7
30
2
31
3

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Viện nghiên cứu Phong thủy Thế giới | Hội Kinh dịch Thế giới
Viện nghiên cứu Kinh dịch Quốc tế | CLB Phong Thủy Hà Nội