Ngày lành.com Linh nghiệm | Linh khí Đăng ký | Đăng nhập
Ngày lành
Tháng 7 năm 2022
29
19:13:46
Thứ Sáu
Tháng 7 (Thiếu)
1
Đại thử
6 (23)
Năm: Nhâm Dần Tháng: Mậu Thân
Ngày: Quý Mùi
Giờ: Nhâm Tý
Sao cát: Thiên ân, Thủ nhật, Bất tương, Thánh tâm
Sao hung: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Xúc thủy long, Nguyên vũ
Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Tránh: Cầu phúc, cầu tự, động thổ, đổ mái, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Tây Bắc
9
Cửu Tử
Bắc
4
Tứ Lục

Đông Bắc
2
Nhị Hắc
Tây
1
Nhất Bạch
Trung cung
8
Bát Bạch

Đông
6
Lục Bạch

Tây Nam
5
Ngũ Hoàng
Nam
3
Tam Bích
Đông Nam
7
Thất xích
Nhâm

(23-1)
Quý
Sửu
(1-3)
Giáp
Dần

(3-5)
Ất
Mão

(5-7)
Bính
Thìn
(7-9)
Đinh
Tỵ

(9-11)
Mậu
Ngọ
(11-13)
Kỷ
Mùi
(13-15)
Canh
Thân

(15-17)
Tân
Dậu
(17-19)
Nhâm
Tuất

(19-21)
Quý
Hợi

(21-23)
Lục
Bạch
Ngũ
Hoàng
Tứ
Lục
Tam
Bích
Nhị
Hắc
Nhất
Bạch
Cửu
Tử
Bát
Bạch
Thất
Xích
Lục
Bạch
Ngũ
Hoàng
Tứ
Lục
    Tháng 7 năm 2022    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
         
1
3/6
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1/7
30
2
31
3

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Viện nghiên cứu Phong thủy Thế giới | Hội Kinh dịch Thế giới
Viện nghiên cứu Kinh dịch Quốc tế | CLB Phong Thủy Hà Nội