Ngày lành
Tháng 8 năm 2020
8
19:09:48
Thứ bảy
Tháng 6 (Thiếu)
19
Lập Thu
7 (2)
Năm: Canh Tý Tháng: Quý Mùi
Ngày: Quý Mùi
Giờ: Nhâm Tý
Sao cát: Thiên đức, Thiên ân, Mẫu thương, Tứ tương, Bất tương, Kim đường, Ngọc vũ
Sao hung: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Huyết chi, Thiên tặc, Ngũ hư, Xúc thủy long
Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
* Tam hợp: Hợi, Mão
* Lục hợp: Ngọ
* Hình: Sửu, Tuất
* Xung: Sửu
* Hại:
9 4 2
1 8 6
5 3 7
Nhâm Tý
(23-1)
Quý Sửu
(1-3)
Giáp Dần
(3-5)
Ất Mão
(5-7)
Bính Thìn
(7-9)
Đinh Tỵ
(9-11)
Mậu Ngọ
(11-13)
Kỷ Mùi
(13-15)
Canh Thân
(15-17)
Tân Dậu
(17-19)
Nhâm Tuất
(19-21)
Quý Hợi
(21-23)
Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục
Cách Tùy Đại Quá Khốn Hàm Tụy Quải Đoài Cách Tùy Đại Quá Khốn
    Tháng 8 năm 2020    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
           
1
12/6
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14
25
15
26
16
27
17
28
18
29
19
1/7
20
2
21
3
22
4
23
5
24
6
25
7
26
8
27
9
28
10
29
11
30
12
31
13

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới