Ngày lành
Tháng 9 năm 2019
8
18:38:48
Chủ Nhật
Tháng 8 (Đủ)
10
Bạch Lộ
8 (1)
Năm: Kỷ Hợi Tháng: Quý Dậu
Ngày: Mậu Thân
Giờ: Nhâm Tý
Sao cát: Thiên xá, Vương nhật, Thiên mã, Ngũ phú, Bất tương, Thánh tâm, Trừ thần
Sao hung: Du họa, Huyết chi, Ngũ ly, Bạch hổ
Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, an táng, cải táng
* Tam hợp: Tý, Thìn
* Lục hợp: Tỵ
* Hình: Dần, Tỵ
* Xung: Dần
* Hại: Hợi
5 9 7
6 4 2
1 8 3
Nhâm Tý
(23-1)
Quý Sửu
(1-3)
Giáp Dần
(3-5)
Ất Mão
(5-7)
Bính Thìn
(7-9)
Đinh Tỵ
(9-11)
Mậu Ngọ
(11-13)
Kỷ Mùi
(13-15)
Canh Thân
(15-17)
Tân Dậu
(17-19)
Nhâm Tuất
(19-21)
Quý Hợi
(21-23)
Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch
Hoán Tiệm Quán Tiểu Súc Trung Phu Gia Nhân Ích Tốn Hoán Tiệm Quán Tiểu Súc
    Tháng 9 năm 2019    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1
3/8
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1/9
30
2

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới