Ngày lành
Tháng 9 năm 2020
1
02:38:41
Thứ Ba
Tháng 7 (Thiếu)
14
Xử thử
7 (26)
Năm: Canh Tý Tháng: Giáp Thân
Ngày: Đinh Mùi
Giờ: Canh Tý
Sao cát: Nguyệt đức hợp, Mẫu thương, Kim đường, Ngọc đường
Sao hung: Nguyệt sát, Nguyêt hư, Huyết chi, Thiên tặc, Ngũ hư, Bát phong, Bát chuyên
Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài,
* Tam hợp: Hợi, Mão
* Lục hợp: Ngọ
* Hình: Sửu, Tuất
* Xung: Sửu
* Hại:
6 1 8
7 5 3
2 9 4
Canh Tý
(23-1)
Tân Sửu
(1-3)
Nhâm Dần
(3-5)
Quý Mão
(5-7)
Giáp Thìn
(7-9)
Ất Tỵ
(9-11)
Bính Ngọ
(11-13)
Đinh Mùi
(13-15)
Mậu Thân
(15-17)
Kỷ Dậu
(17-19)
Canh Tuất
(19-21)
Tân Hợi
(21-23)
Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục Tam Bích Nhị Hắc Nhất Bạch Cửu Tử Bát Bạch Thất Xích Lục Bạch Ngũ Hoàng Tứ Lục
Cách Tùy Đại Quá Khốn Hàm Tụy Quải Đoài Cách Tùy Đại Quá Khốn
    Tháng 9 năm 2020    
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
   
1
14/7
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27
15
28
16
29
17
1/8
18
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
12
29
13
30
14

Tra ngày VD: 17-7-2009


Nội dung thông tin được tư vấn bởi:
Học viện Phong thủy Ngũ hành
Viện Phong thủy Thế giới